Att biga är nödvändigt för att få snygga resultat när papper över 120g ska vikas. Oftast blir det sprickbildningar i tonern eller papperet utan big. Vårt sortiment Morgana är världsledande inom området och har ett brett produktprogram.

Att skära papper är nödvändigt överallt där trycksaker produceras. Precision, säkerhet och arbetssätt är viktiga egenskaper som måste finnas oavsett storlek på maskin.

Öka produktiviteten och minska arbetsbelastningen med de mångsidiga multifunktions skär och big maskinerna

En av de vanligaste applikationerna är att göra foldrar. Format och antal sidor kan variera från gång till gång liksom upplagestorlek. Vi har flertalet modeller både för handmatning och mer automatiserade system med arkmatare.