Hem Om Oss

Om Oss

Historik

Plockmatic International bildades 1974 av Terje Söderberg och blev snabbt ett välbekant namn i Europa och USA med helt nya lösningar inom området för grafisk efterbehandling eller som det numera kallas finishing. Bolaget växte snabbt och med egen utveckling och tillverkning av maskiner för pappersplockning, sortering, häftning etc. 2005 övertogs bolaget av Salvatore Grimaldi som gjort sig känd som ”cykelkungen” genom förvärv av Monark-Crescent, Bianchi och flera andra ledande varumärken. Grimaldikoncernen innefattar flera andra framgångsrika företag och Plockmatic blev ett av dem. Inom koncernen har Plockmatic en stark ställning med mycket god lönsamhet och har kunnat utvecklas vidare genom egen tillväxt men också förvärv. År 2013 förvärvades det brittiska och mycket framgångsrika företaget Morgana som ett led i expansionen och breddning av produktutbudet.

Under år 2016 har vi även förvärvarat italienska KGS som tillverkar automatiska limbindare med myssay.com myssay.com huvudsaklig inriktning på PUR tekniken.

Alla tre bolagen har egen tillverkning och utveckling. R&D finns i Sverige, England och Italien samt fabriker i Milton Keynes, Riga och Assago, strax söder om Milano.  Plockmatic International och Morgana är mycket starka på exportmarknaderna och över 90% av allt som tillverkas exporteras.

För att stärka närvaron och försäljningen i Norden bildades 2013 dotterbolaget Plockmatic Document Finishing som nu finns nu i Sverige, Norge och Baltikum. På de få år bolaget har funnits har vi etablerat oss väl och är välkända för de allra flesta som finns i den digitalt grafiska världen.

 Vår ambition

Vi eftersträvar att bli ledande inom digital grafisk finishing och att kunna erbjuda våra kunder anpassade maskiner och system som svarar mot behovet. Detta betyder för våra kunder bl a honnörsorden:

Trygghet

Vi erbjuder förutom de egentillverkade produkterna Plockmatic och Morgana det bästa från erkända leverantörer som EBA, Uchida, Vivid, Komfi m fl. Vår erfarenhet och kompetens i kombination med dessa leverantörers produkter och vilja till ständig vidareutveckling, erbjuder en stabil grund för våra kunder.

Kvalitet

Kvalitet är mycket mer än produkternas egenskaper och hållbarhet. Det är också vårt arbetssätt där målsättning är att skapa en lång och förtroendefull relation där våra kunder ska känna att vi alltid finns tillgängliga och beredda att hjälpa till. En sådan relation är till nytta för båda parter och skapar en sund affärsrealtion

Valfrihet

Vårt produktsortiment erbjuder stor valfrihet. Vi ser till att i samförstånd finna de lösningar som är de mest fördelaktiga alternativen. Alla våra medarbetare inom sälj och service har lång erfarenhet och kunskap och kan hjälpa till med alla frågor inom vårt sortiment och arbetsområde.

 

Länk till Plockmatic International.
http://www.plockmatic.com/

Länk till Morgana
http://www.morgana.co.uk/

 

Hitta hit

Telefonvägen 30
SE-126 26 HÄGERSTEN

Länk
https://goo.gl/maps/IDCq9

 

Epost: info@pdfab.se
Telefon: 08 6025000
Fax: 08 7229970

 

Vår miljöpolicy

I PDF AB´s verksamhet skall alla processer kännetecknas av en helhetssyn som innebär respekt och ödmjukhet för de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet. Vi ser detta som en av förutsättningarna för en positiv utveckling. Detta skapar ett mervärde för våra kunder, övriga intressenter och för oss själva.

Vi ska sträva efter att kontinuerligt minska miljöbelastningen genom krav på våra leverantörer och partners. I vårt sortiment skall leverantörer prioriteras som uppfyller eller överträffar gällande miljö förordningar. Våra produkter och tjänster ska utföras med optimal säkerhet för yttre och inre miljö. Vi skall alltid eftersträva minsta möjliga energiförbrukning vad gäller våra produkter men också vara noggranna med val av person och godstransporter.

Vår personal informeras och utbildas regelbundet genom att vi vid avdelningsmöten har miljöfrågan som en stående punkt på agendan. Detta leder till ett individuellt engagemang för att utföra alla uppgifter på ett miljömässigt korrekt sätt.

Vår tro är att ett aktivt miljöarbete inte bara gynnar vår närhet och omvärld utan även genom det mervärde vi genom detta skapar för oss själva och våra kunder.