Hem Produkter Limbindning och PUR bindning

Limbindning och PUR bindning

I den digitala tryckvärlden som råder idag har det som alla vet blivit svårare att limbinda med konventionella metoder. Papperskvaliteterna anpassade för digitaltryck är olika behandlade och för vissa kvaliteter har ordinärt smältlim (hotmelt) svårt att göra ett fullgott resultat. Problemet som bl a uppstår är att ark inte fäster tillräckligt i limmet och därför kan lossna och/eller falla ur boken. Detta är naturligtvis aldrig ett acceptabelt resultat. Vanligt idag vid digital bokproduktion är också att man använder papper med högre gramvikt vilket i sin tur leder till att arken är något mindre flexibla vilket ökar risken för missöden med ark som lossnar. Vid t ex produktion av fotoböcker där arkgramvikten ofta är hög blir problemet väldigt tydligt.
Lösningen för detta heter PUR vilket är en limkvalitet med helt andra fästegenskaper. Alla ark sitter stenhårt och ger ett perfekt resultat varje gång. PUR-lim hanteras annorlunda och kan därför inte användas i traditionella ”hotmelt” limbindare.
För att vi skall kunna garantera ett perfekt bindresultat har vi nu en serie maskiner anpassade just för PUR-lim. I dagsläget har vi tre olika modeller som alla binder med högsta kvalitet och det som skiljer är automatiseringsgrad och produktionshastighet. Redan instegsmodellen är enkel att använda och skapar en bok bunden på ett professionellt vis.
Vi är säkra på att PUR-lim tekniken är den som kommer att dominera marknaden för bindning av alla digitala papperskvaliteter. Dels för att boken blir 100%-igt hållfast men också för att själva boken blir perfekt i utseendet.
Vi tillhandahåller både PUR bindare och traditionella hotmelt bindare.