Hem Produkter Limbindning och PUR bindning Bourg Binder BB3102EVA/PUR-C

Bourg Binder BB3102EVA/PUR-C

Bourg Binder BB3102 är ett helt automatiskt limbindningssystem avsett för mellanstora och små produktionsvolymer. BB3102 kombinerar den välkända och etablerade BB3002 med konstant hastighet (upp till 400 böcker per timme) och den nya Bourg Book Loader BBL vilket ger en flexibel och enkel lösning att producera en stor variation av böcker med mjuka omslag.

Systemet kräver mycket lite av operatören som endast behöver ladda det som skall bindas. Det tar operatören mindre än 6 minuter att ladda upp till 120 böcker och utföra andra uppgifter som att packa de färdigproducerade böckerna. Maskinen kan arbeta upp till 25 minuter utan operatörsinsats.

BB3102 finns för både EVA alternativt PUR lim beroende av vilket man föredrar.

De kunder som redan har en BB3002 kan också uppgradera sin befintliga maskin med en BBL Bourg Book Loader för att öka sin produktivitet och samtidigt frigöra operatörstid

 

Specifikationer

  • 650 cykler/timme (400 böcker/timme)
  • 195 x 127 mm
  • 385 x 380mm
  • 100 x 100 mm
  • 385 x 320 mm
  • 1 - 60 mm

Stäng video