DigiBook 450 PUR

DigiBook 450 är en PUR-bindare anpassad för lite större volymer och passar perfekt för alla tryckerier. DigiBook 450 har ett patenterat slutet system där bokryggen och sidorna limförses via munstycken för att få bästa noggrannhet och ett perfekt resultat.

450 bindningar per timme
Inställningar via en touch screen med automatisk formatinställning
Pneumatisk öppning och stängning av bokbacken
Bindlängd: 100mm till 450mm
Bindtjocklek: 1mm till 50mm
Automatisk fräsning
Utsug av papperdamm
Patenterat hermetiskt försluten PUR applikator för rygg och sidolimning.
Automatisk rengöring och förslutning av limhuvudet,
Automatisk omslagsiläggare
Automatisk avläggning och stackning av färdiga böcker

Specifikationer

  • Upp till 450 böcker/timme
  • 100-450mm
  • 1-50 mm

Broschyrer


Stäng video