Hem Produkter Folder produktion Plockmatic BM 60/61

Plockmatic BM 60/61

Plockmatic 60/61 är en kompakt och robust maskin för att producera häften upp till 88 sidor med 80 grams papper.

Modellen kommer i två utföranden, BM60 för handmatning och BM61 som är utrustad med automatisk sidojämnstötning och kan anslutas till AC510 plocktorn för att få en automatiserad produktion av häften.

De här flexibla maskinerna klarar att rygghäfta och vika upp till 22 ark och kan även användas för sidohäftning eller hörnhäftning. Det är även möjligt att använda ringklammer genom enkelt byte av häfthuvuden.

BM 60 klarar arkstorlekar från SRA3 till A5 och producerar färdiga häften från A4 till A6. Olika funktioner kan ställas in från panelen som t ex manuellt eller automatiskt läge, häftning på eller av samt jämnstötningstiden i automatiskt läge. Som extra tillbehör finns en bandavläggare som är praktisk och underlättar vid längre körningar.

Upp till 1800 häften kan produceras per timme från den här välkända och robusta maskinen.

Specifikationer

  • 1800 häften per timme
  • 22 ark
  • 60 – 250 g/m2
  • SRA3 – A5

Stäng video