Hem Produkter Folder produktion Plockmatic system 300/300S

Plockmatic system 300/300S

I dagens krävande tryckomgivning är en flexibel lösning för tillverkning av häften en nödvändighet hos alla tryckerier. Ofta är det nödvändigt att kunna producera häften både från digitala pressar och offsetpressar eller där omslagen är glättade eller laminerade. Den önskade printvolymen och kvaliteten kan avgöra valet av tryckmetod och i många fall har båda tryckmetoderna använts. Det kan t ex vara så att arken från digitalpressen kommer försorterade medan de kommer osorterade från en offset och därför måste sammanföras. Detta är ett utmanande moment i efterbearbetningsprocessen för att hålla flödet igång och hålla en god produktivitet.

Plockmatic Systemet 2000/2000S med sin flexibla moduluppbyggnad löser dessa utmaningar effektivt och ger en hög produktionskapacitet.

Specifikationer

  • 30 ark om 80 gram
  • 3000 häften/tim
  • 320 x 470 mm
  • 120 x 210 mm
  • max 250g, min 60g
  • 10 jobb

Stäng video